Nejaké otázky?

0918 739 294

obchod@younghouse.sk

 

Predajcovia


Vzorový dom a centrála:

Young House s.r.o.
Young House, s.r.o.
Ing. Jozef Karlubik
Pasienkova 2, 821 07 Bratislava
tel.: +421 918 739 294
tel.: +421 2 45 24 24 24
email: karlubik@younghouse.sk
Young House, s.r.o. 
Ing. Ján Leškovský 
Pasienkova 2, 821 07 Bratislava 

tel.: +421 2 45 24 24 24
email: leskovsky@younghouse.sk
Bratislavský kraj
Young House, s.r.o. 
Ing. Jozef Karlubik
Pasienkova 2, 821 07 Bratislava 

tel.: +421 918 738 924
email: karlubik@younghouse.sk
REAL House s.r.o.
Lužná 8 
811 02 Bratislava

tel.: +421 2 45 24 24 24
email: obchod_ba@younghouse.sk
PLATINUM REAL s.r.o.
Bazová 8
821 02 Bratislava

tel.: +421 2 45 24 24 24
email: obchod_ba@younghouse.sk
 
Banskobystrický kraj
Ing. Arch. Peter Podoba
Architekt. ateliér Podoba s.r.o.
Sady 24, 966 03 Sklené Teplice

tel.: +421 2 45 24 24 24
email: obchod_bb@younghouse.sk
Tu môže byť Vaša spoločnosť
Bratislavska 15/8
02569 Bratislava

tel.: +421 888 111 222
email: vas@email.sk
Tu môže byť Vaša spoločnosť
Bratislavska 15/8
02569 Bratislava

tel.: +421 888 111 222
email: vas@email.sk
Tu môže byť Vaša spoločnosť
Bratislavska 15/8
02569 Bratislava

tel.: +421 888 111 222
email: vas@email.sk
Košický kraj
Young House, s.r.o. 
Ing. Jozef Karlubik
Pasienkova 2, 821 07 Bratislava 

tel.: +421 918 738 924
email: obchod_ke@younghouse.sk
Tu môže byť Vaša spoločnosť 
Bratislavska 15/8 
02569 Bratislava 

tel.: +421 888 111 222 
email: vas@email.sk
Tu môže byť Vaša spoločnosť
Bratislavska 15/8
02569 Bratislava

tel.: +421 888 111 222
email: vas@email.sk
Tu môže byť Vaša spoločnosť
Bratislavska 15/8
02569 Bratislava

tel.: +421 888 111 222
email: vas@email.sk
Prešovský kraj
Young House, s.r.o. 
Ing. Jozef Karlubik
Pasienkova 2, 821 07 Bratislava 

tel.: +421 918 738 924
email: obchod_po@younghouse.sk
Tu môže byť Vaša spoločnosť
Bratislavska 15/8
02569 Bratislava

tel.: +421 888 111 222
email: vas@email.sk
Tu môže byť Vaša spoločnosť
Bratislavska 15/8
02569 Bratislava

tel.: +421 888 111 222
email: vas@email.sk
Tu môže byť Vaša spoločnosť
Bratislavska 15/8
02569 Bratislava

tel.: +421 888 111 222
email: vas@email.sk
Trnavský kraj
Young House, s.r.o.
Ing. Ján Leškovský
Pasienkova 2, 821 07 Bratislava

tel.: +421 2 45 24 24 24
email: obchod_tt@younghouse.sk
Tu môže byť Vaša spoločnosť
Bratislavska 15/8
02569 Bratislava

tel.: +421 888 111 222
email: vas@email.sk
Tu môže byť Vaša spoločnosť
Bratislavska 15/8
02569 Bratislava

tel.: +421 888 111 222
email: vas@email.sk
Tu môže byť Vaša spoločnosť
Bratislavska 15/8
02569 Bratislava

tel.: +421 888 111 222
email: vas@email.sk
Žilinský kraj
Young House, s.r.o. 
Ing. Jozef Karlubik
Pasienkova 2, 821 07 Bratislava 

tel.: +421 918 738 924
email: obchod_za@younghouse.sk
Tu môže byť Vaša spoločnosť
Bratislavska 15/8
02569 Bratislava

tel.: +421 888 111 222
email: vas@email.sk
Tu môže byť Vaša spoločnosť
Bratislavska 15/8
02569 Bratislava

tel.: +421 888 111 222
email: vas@email.sk
Tu môže byť Vaša spoločnosť
Bratislavska 15/8
02569 Bratislava

tel.: +421 888 111 222
email: vas@email.sk
Trenčiansky kraj
Young House, s.r.o. 
Ing. Jozef Karlubik
Pasienkova 2, 821 07 Bratislava 

tel.: +421 918 738 924
email: obchod_tn@younghouse.sk
Tu môže byť Vaša spoločnosť
Bratislavska 15/8
02569 Bratislava

tel.: +421 888 111 222
email: vas@email.sk
Tu môže byť Vaša spoločnosť
Bratislavska 15/8
02569 Bratislava

tel.: +421 888 111 222
email: vas@email.sk
Tu môže byť Vaša spoločnosť
Bratislavska 15/8
02569 Bratislava

tel.: +421 888 111 222
email: vas@email.sk
Nitriansky kraj
Young House, s.r.o. 
Ing. Jozef Karlubik
Pasienkova 2, 821 07 Bratislava 

tel.: +421 918 738 924
email: obchod_nr@younghouse.sk
Tu môže byť Vaša spoločnosť
Bratislavska 15/8
02569 Bratislava

tel.: +421 888 111 222
email: vas@email.sk
Tu môže byť Vaša spoločnosť
Bratislavska 15/8
02569 Bratislava

tel.: +421 888 111 222
email: vas@email.sk
Tu môže byť Vaša spoločnosť
Bratislavska 15/8
02569 Bratislava

tel.: +421 888 111 222
email: vas@email.sk